Afwasmiddel Greenspeed Citronet 1liter

Prijs (BTW Excl.)

5,12 €

Vanaf 2 stukken: 4,87 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 69
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel Greenspeed Citronet 1liter

* Geconcentreerd handafwasmiddel met citroenparfum. * Ontvet en reinigt krachtig. * pH-neutraal. * Geen overbodig schuim. * gevarenaanduiding; * EUH208 " Bevat ( lauryl betaine ). Kan een allergische reactie veroorzaken". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". Veiligheidsvoorschriften; * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P337+P313 ''Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen".