Afwasmiddel DIPP Ecologisch 1L

Prijs (BTW Excl.)

5,61 €

Minimum: 1
Voorraad: 48
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel DIPP Ecologisch 1L

* Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz. * Reinigt en ontvet krachtig. * Verwijdert alle vastzittend vet en vuil. * Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen. * Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat. * Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid. * Gevarenaanduidingen; * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Accessories

Alternatieven