Afwasmiddel Dreft Citroen Platinum Quickwash 780ml

Prijs (BTW Excl.)

6,33 €

Minimum: 1
Voorraad: 299
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel Dreft Citroen Platinum Quickwash 780ml

* Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft. * Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans. * Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.* Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten. * Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst. * Zuinig in gebruik. * Fris en aangenaam geparfumeerd. * Verpakking gemaakt van 100% recycled materiaal. * Gevarenaanduiding: H301 Giftig bij inslikken. * H302 Schadelijk bij inslikken. * H311 Giftig bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H330 Dodelijk bij inademing. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidstekst: Aanraking met de ogen vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.