Luchtverfrisser Tork A1 spray met citrusgeur 75ml 236050

Prijs (BTW Excl.)

17,71 €

Vanaf 12 stukken: 16,82 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 95
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Luchtverfrisser Tork A1 spray met citrusgeur 75ml 236050

* Met de Tork luchtverfrisser spray met citrusgeur A1 ontdoe je elke sanitaire ruimte van onaangename geuren. * De combinatie van geconcentreerde geuroliën en geurneutraliserende middelen zorgen de hele dag voor frisse geur. * Plaats deze efficiënte luchtverfrisser in een spraydispenser van Tork en gebruik hem waar nodig. * De dispenser heeft flexibele instellingen voor de diverse soorten van sanitaire ruimten. * Bovendien is het onderhoud eenvoudig, waardoor u tijd en kosten bespaart. * Gevarenaanduiding; * H222+H229 "Zeer ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschriften; * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten". * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden". * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen". * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C". * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". 1 stuk

Accessories

Alternatieven