Afwasmiddel Cleaninq 1 liter citroen

Prijs (BTW Excl.)

1,93 €

Vanaf 600 stukken: 1,69 € /stuk
Vanaf 12 stukken: 1,74 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 637
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel Cleaninq 1 liter citroen

* Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Met frisse citroengeur. * Verwijdert al het vastzittend vet en vuil. * 1 liter.* Veiligheidsinformatie op verzoek verkrijgbaar. * Gevarenaanduiding; * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". Veiligheidsvoorschrift; * P280 "Draag oogbescherming, beschermende handschoenen". * Bij contact met ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen". * Bevat Limonene. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. *Voor hand-vaatwas ca.1 eetlepel op 10 liter water. *Voor het reinigen van houtwerk, muren, vaatwerk, etc. een dosering aanhouden van 10 à 15ml. op 5 liter warm of koud water. 1 stuk

Accessories

Alternatieven