Alcoholgel Tork S1 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 420103

Prijs (BTW Excl.)

16,76 €

Vanaf 24 stukken: 15,92 € /stuk
Minimum: 6
Voorraad: 0
Aan lijst toevoegen
Uit voorraad


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Alcoholgel Tork S1 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 420103

* Tork alcoholgel voor handdesinfectie voorkom je op een effectieve manier infecties. * Deze alcoholgel met 80% gedenatureerde alcohol (W/W) hoeft niet te worden afgespoeld en ontsmet de handen snel. * De alcoholgel is dermatologisch getest, parfum- en kleurstofvrij. * Om kruisbesmetting te voorkomen zit de alcoholgel in een afgesloten vulling voor eenmalig gebruik. * Hierdoor bied je het bezoek, in combinatie met de gebruiksvriendelijke Tork vloeibare en sprayzeep dispensers, een goede handhygiëne. * De Tork alcoholgel is meest desinfecterende handreinigingsgeld, volledige virusdodend en gecertificeerd volgens EN1500, EN12791 en EN14476. * Verpakking 6 flessen x 1000ml. * Afmeting 246 x 91 x 93 mm. * Gevarenaanduiding; * H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp". * "H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P233 "In goed gesloten verpakking bewaren". * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen". * P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren". * P501 "Inhoud en verpakking afvoeren naar geautoriseerde afvalverwerker".

Alternatieven