Alcoholgel Tork S4 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 424103

Prijs (BTW Excl.)

19,34 €

Minimum: 1
Voorraad: 13
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Alcoholgel Tork S4 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 424103

* Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie met 80% (w/w) gedenatureerde alcohol doodt effectief micro-organismen om de verspreiding van infecties tegen te gaan. * Effectief tegen verschillende organismen, waaronder alle omhulde virussen plus Noro- en Rotavirus. * Ideaal geschikt voor dagelijkse handhygiëne – ook in de zorg. * De niet-plakkerige formule met hydraterende ingrediënten is bewezen zacht en veilig voor de huid. * Geschikt voor gebruik met de Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispenser (S4). * Bij gebruik met de Tork S4 Dispenser kan vullen in minder dan 10 seconden (gebaseerd op vultestresultaten). * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. * Gevarenaanduidingen: * H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P233: In goed gesloten verpakking bewaren. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. * P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar geautoriseerde afvalverwerker.