Afwasmiddel Greenspeed Citronet 5 liter

Prijs (BTW Excl.)

22,17 €

Vanaf 12 stukken: 19,95 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 36
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel Greenspeed Citronet 5 liter

* Geconcentreerd handafwasmiddel met citroenparfum. * Ontvet en reinigt krachtig. * pH-neutraal. * Geen overbodig schuim. * Gevarenaanduiding; * EUH208 "Bevat ( lauryl betaine ). Kan een allergische reactie veroorzaken". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsinformatie; * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie; een arts raadplegen".